Maksuvapautukset

Vapautus maksuista taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein 

Suomen partiolaisten jäsenmaksusta voi hakea vapautusta heidän omalla lomakkeellaan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Maksuvapautusta haetaan vuosittain.

Jaakon Samoojien omista maksuista on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta olemalla yhteydessä lippukunnanjohtaja Katri Temoseen tai rahastonhoitaja Olli Koskelaan. Myös muiden organisaatioiden järjestämiin partiotapahtumiin myönnetään harkitusti avustusta.