Maksuvapautukset

Vapautus maksuista taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein 

Suomen partiolaisten jäsenmaksusta voi hakea vapautusta heidän omalla lomakkeellaan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Maksuvapautusta haetaan vuosittain.

Jaakon Samoojien omista maksuista on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta olemalla yhteydessä lippukunnanjohtaja Katri Temoseen tai rahastonhoitaja Olli Koskelaan. Myös muiden organisaatioiden järjestämiin partiotapahtumiin myönnetään harkitusti avustusta. Lähtökohtaisesti maksuvapautuksia tai alennuksia on haettava ennen tapahtumaa.