Mukaan partioon

Mitä partio on?

Partion perustoiminta on viikoittaisia kokoontumisia eli koloiltoja ja sen lisäksi retkiä, leirejä ja tapahtumia ikäkauden aktiviteettien mukaan. Partio on kasvatustoimintaa, jossa tavoitteena on auttaa jäseniä kasvamaan sisäisesti sekä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi kokonaisvaltaisesti. Toimintamme peruspilareita ovat partio-ohjelma, kristillinen taustayhteisö, erähenkisyys ja halua oppia hyödyllisiä taitoja monipuolisesti. Jaakon Samoojien taustayhteisö on Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, jonka kanssa olemme sopineet yhteistyöstä.

Partio-ohjelman mukainen toiminta on ensisijaisesti suunnattu 7-23 vuotiaille nuorille ja tavoitteena on auttaa ihmistä kasvamaan, kehittymään ja elämään tasapainossa itsensä, toisten ihmisten ja elinympäristön kanssa. Tavoitteen toteutumisen mahdollistavat innostuneet aikuiset, jotka kokevat halua antaa tieto-taidoistaan muille. Aikuiset, joita myös johtajiksi kutsutaan, ovat tervetulleita mukaan minkä ikäisenä tahansa. Tarjoamme mahdollisuuden päästä antamaan toisille sekä kehittämään itseään turvallisessa yhteisössä

Jäseneksi

Otamme mukaan toimintaan uusia partiolaisia kaikissa ikäluokissa. Mukaan pääset olemalla yhteydessä ikäluokkasi ryhmän johtajaan. Toimintaa voit kokeilla kahden viikon ajan ilman sitoutumista. Tänne sivulle on koottu jäsenhakemuksen linkit, kun päätät liittyä mukaan. 

Partiolaisten tiedot on koottu Suomen partiolaisten jäsenrekisteri Kuksaan, jonne pääsee kirjautumaan osoitteen https://asiointi.partio.fi kautta.

Uuden jäsenen jäsenhakemus: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9999628

Lisää ohjeita Kuksan käyttöön: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/

Ongelmatilanteissa auttaa Jaakon Samoojien jäsenrekisterin hoitaja Olli Koskela tai oman ryhmän johtaja.

Partion maksuista

Liittymismaksu

Jaakon Samoojat laskuttaa uusilta jäseniltä 25 euron liittymismaksun, jolla katetaan jokaiselle oma partiohuivi sekä partio-ohjelman mukaisia ikäkausimerkkejä. Liittymismaksu lähetetään jäsenhakemuksen jättämisen jälkeen kuluvan kuukauden lopussa ja siinä on noin yhden kuukauden maksuaika. Lasku lähetetään kutakin henkilöä kohden vain kerran. Ts. vaikka partiolainen olisikin Jaakon Samoojien toiminnasta hetken tauolla ja palaisi uudelleen mukaan, ei liittymismaksua tarvitse maksaa kahdesti.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu

Keskusjärjestön ja Hämeen partiopiirin jäsenmaksu on suuruudeltaan noin 70 euroa ja sen lähettää keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Muut maksut

Partiotapahtumista eli lippukunnan omista retkistä ja leireistä sekä partiopiirin ja keskusjärjestön leireistä maksetaan erilliset osallistumismaksut, joista informoidaan aina tapahtumailmoitusten yhteydessä. Lippukunnan retket ja -leirit maksavat pääasiassa 10-25 euroa per viikonloppu tapahtuman luonteesta ja kestosta riippuen. Rahastonhoitaja lähettää sähköpostitse maksuista laskun osallistujalle tai alle 18 vuotiaan osallistujan ilmoittaneen huoltajan sähköpostiin.

Vapautus maksuista taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein 

Suomen partiolaisten jäsenmaksusta voi hakea vapautusta heidän omalla lomakkeellaan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Maksuvapautusta haetaan vuosittain.

Jaakon Samoojien omista maksuista on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta olemalla yhteydessä lippukunnanjohtaja Katri Temoseen tai rahastonhoitaja Olli Koskelaan. Myös muiden organisaatioiden järjestämiin partiotapahtumiin myönnetään harkitusti avustusta. Avustusanomuslomakkeen lippukunnan tapahtumiin voit ladata tästä.

Jaakon Samoojien toiminnan esteettömyys

Partiotoiminta Jaakon Samoojissa koostuu pääasiassa viikoittaisista kokoontumisista Rengon seurakuntatalolla (Hinkaloistentie 1, Renko) ja erilaisista retkistä kiinteille leiripaikoille sekä luontoon ja metsään. Pääsääntöisesti olemme kokoontuneet portaiden käyttöä vaativassa alakerran kokoontumistilassa, mutta meillä on hyvä valmius siirtää toiminta myös esteettömään katutason tilaan tarvittaessa. Ulkona piha-alueella on hyvin tilaa pysäköintiin. Retkiä suunnitellaan osallistujien tarpeet huomioiden ja ovat kukin tapauskohtaisia.

Aikuisena mukaan partioon

Jaakon Samoojien johtajisto koostuu vapaaehtoisista aktiivisista ja innokkaista yli 15-vuotta täyttäneistä lippukunnan jäsenistä. Parhaita puoliamme ovat rohkeus toimia ja utelias asenne etsiä uusia näkökulmia elämään ja partiotoimintaan. Kohtaamme toiminnassamme mukana olevat lapset ja nuoret yksilöinä ja kanssamme samanarvoisina. Johtajille ei makseta palkkaa, vaan toiminta on heillekin vapaaehtoinen harrastus. Monia kustannuksia lippukunta kuitenkin korvaa johtajille.

Olemme ylpeitä saadessamme antaa toisille arvokkainta omaisuuttamme: aikaa. Koemme onnistuvamme hyvin läsnäolijoina ja mahdollistajina. Toiminnassamme saa iloita omasta vakaumuksestaan, mutta myös kasvaa siinä. 

Lue alta Martan kokemus Jaakon Samoojiin liittymisestä.

Lasten mukana partioon

Uutena johtajana viikkotoimintaan mukaan

Lokakuussa 2021 pistäydyin seurakuntatalon kellariin hakemaan lapseni uutta partiopaitaa. Kololla touhusi kiireisen oloinen henkilö, jolle mainitsin ohimennen, että tulisin mielelläni mukaan partiotoimintaan. Jos nyt jotain minulle sopivaa hommaa löytyisi.

”En ole kätevä käsistäni ja retkeilytaidotkin ovat päässeet ruostumaan”, selitin.

Kiireisen oloinen henkilö pysähtyi niille sijoilleen.

Vuotta myöhemmin, lokakuussa 2022 herään 13 sudenpennun tavoin uuteen leiriaamuun. Takana on hyvin nukuttu yö uudella, pehmeällä makuualustalla. Meneillään on Masked Jasa -syysleiri, jossa on mukana sudenpentuja myös Ketut-nimisestä laumasta, jonka laumanjohtajana olen toiminut kuluneen syksyn ajan.   

Vuoden mittaan olen päässyt mukaan lukuisille leireille, retkille ja viikkotoimintaan. Olen saanut meloa, patikoida, leikkiä, laskea pulkkamäkeä, kerrata jokamiehenoikeuksia, karttamerkkejä ja tutustua vintilään. Lapsianikin olen nähnyt silloin tällöin leirien vilskeessä.

Tyytyväisenä ja kiitollisin mielin voin todeta, että löytyihän sitä hommaa. Ja löytyy uusille aikuisille edelleen. Tervetuloa mukaan partioon!

Martta Kantele