Mukaan partioon

Mitä partio on?

Partion perustoiminta on viikoittaisia kokoontumisia eli koloiltoja ja sen lisäksi retkiä, leirejä ja tapahtumia ikäkauden aktiviteettien mukaan. Partio on kasvatustoimintaa, jossa tavoitteena on auttaa jäseniä kasvamaan sisäisesti sekä aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Jäseneksi

Otamme mukaan toimintaan uusia partiolaisia kaikissa ikäluokissa. Mukaan pääset olemalla yhteydessä ikäluokkasi ryhmän johtajaan. Toimintaa voit kokeilla kahden viikon ajan ilman sitoutumista. Tänne sivulle on koottu jäsenhakemuksen linkit, kun päätät liittyä mukaan.

Partiolaisten tiedot on koottu Suomen partiolaisten jäsenrekisteri Kuksaan, jonne pääsee kirjautumaan osoitteen https://asiointi.partio.fi kautta.

Uuden jäsenen jäsenhakemus: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenyys.aspx?id=9999628

Lisää ohjeita Kuksan käyttöön: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/

Ongelmatilanteissa auttaa Jaakon Samoojien jäsenrekisterin hoitaja Olli Koskela tai oman ryhmän johtaja.

Partion maksuista

Liittymismaksu

Jaakon Samoojat laskuttaa uusilta jäseniltä 25 euron liittymismaksun, jolla katetaan jokaiselle oma partiohuivi sekä partio-ohjelman mukaisia ikäkausimerkkejä. Liittymismaksu lähetetään jäsenhakemuksen jättämisen jälkeen kuluvan kuukauden lopussa ja siinä on noin yhden kuukauden maksuaika. Lasku lähetetään kutakin henkilöä kohden vain kerran. Ts. vaikka partiolainen olisikin Jaakon Samoojien toiminnasta hetken tauolla ja palaisi uudelleen mukaan, ei liittymismaksua tarvitse maksaa kahdesti.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu

Keskusjärjestön ja Hämeen partiopiirin jäsenmaksu on suuruudeltaan noin 70 euroa ja sen lähettää keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Perheen ensimmäinen partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset maksavat I-maksun. Alennetun II-maksun maksavat saman perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset.

Muut maksut

Partiotapahtumista eli lippukunnan omista retkistä ja leireistä sekä partiopiirin ja keskusjärjestön leireistä maksetaan erilliset osallistumismaksut, joista informoidaan aina tapahtumailmoitusten yhteydessä. Lippukunnan retket ja leirit maksavat pääasiassa 10-25 euroa per viikonloppu tapahtuman luonteesta ja kestosta riippuen.

Vapautus maksuista taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein

Suomen partiolaisten jäsenmaksusta voi hakea vapautusta heidän omalla lomakkeellaan: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/
Maksuvapautusta haetaan vuosittain.

Jaakon Samoojien omista maksuista on mahdollista hakea vapautusta tai alennusta olemalla yhteydessä lippukunnanjohtaja Katri Temoseen tai rahastonhoitaja Olli Koskelaan. Myös muiden organisaatioiden järjestämiin partiotapahtumiin myönnetään harkitusti avustusta.