Toimintasuunnitelma 2024

Kokoukset

Johtajisto kokoontuu kerran kuussa (yleensä kuun ensimmäinen torstai). Lisäksi hallitus ja projektistaabit kokoontuvat erikseen tarpeen mukaan.

Varsinainen toiminta

Ryhmät kokoontuvat viikkotoimintaan kevätkaudella 16.1. - 22.5. ja syyskaudella 19.8. - 6.12. Kevätkaudella toimivia ryhmiä on kolme sudenpentulaumaa, seikkailijajoukkue, jossa kolme ryhmää, tarpojaryhmä ja samoajaryhmä. Syyskaudella alkaa uusi aloittavien sudenpentujen ryhmä 2017 syntyneille. Yksi sudenpentulauma siirtyy seikkailijoiksi kevätkauden jälkeen ja kaksi seikkailijaryhmää muodostaa uuden tarpojaryhmän vuoden lopulla.

Lippukunta valmistautuu Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemiseen. Vuonna 2023 kiinnitettiin erityistä huomiota kahteen tavoitteeseen, joiden toteuttamista jatketaan edelleen 2024: 

Vuonna 2024 kestävästi partiossa teemaa edistetään lisäksi

Koko lippukunnan tapahtumat

Vuonna 2024 järjestetään kolme lippukuntaleiriä, kevät- 17.-19.5., kesä- 22.-28.7. ja syysleiri 1.-3.11. Kaunisniemessä.

Kevätkausi päättyy kauden päätösjuhlaan 22.5. ja syyskausi joulujuhlaan ja soihtukulkueeseen 6.12. Lisäksi laskemme kynttilät sankarihaudoille 24.12.

Ryhmien oma toiminta

Ryhmät retkeilevät kerran per kausi ja osallistuvat oman harkintansa mukaan myös muihin ikäkauden tapahtumiin. Retkiä ja tapahtumia voi harkinnan mukaan olla myös useammin. Tavoite on, että toisen vuoden sudenpennuilla ja sitä vanhemmilla on vähintään yksi yön yli retki per kausi. Ensimmäisen vuoden sudenpennuilla päiväretki tai harkinnan mukaan yli yön retki.

Tiedotus

Lippukunnan tiedotuskanavina toimivat Kuksa-jäsenrekisteristä lähetetyt sähköpostit, kotisivut ja Whatsapp-ryhmät. Lisäksi lippukunnan toiminnasta julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa sekä lippukunnan omassa lehdessä Jasalaisissa jutuissa, joka julkaistaan kahdesti vuodessa. Ensimmäinen lehti jaetaan kevätkauden päätöksessä ja toinen joulujuhlassa.

Lippukunta viestii kestävästi partiossa -tunnuksen tavoitteista ja niiden toteuttamisesta.

Koulutus

Lippukunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan SP:n, piirin ja alueen koulutuksiin. Järjestetään lippukunnan oma johtajaseminaari/koulutus.

Ansiomerkit

Jasan helmi -tunnustus jaetaan äänestyksen tuloksen perusteella joulujuhlassa. Lisäksi haetaan harkinnan mukaan Hämeen partiopiirin ja Suomen partiolaisten ansiomerkkejä.

Varainhankinta

Varainhankintaa tehdään järjestämällä äitienpäivä- ja isänpäivälounaat seurakuntatalolla 12.5. ja 10.11. Syyskuussa järjestetään koko perheen ulkoilutapahtuma Syyspatikka Ahoisissa 21.-22.9. Joulukampanjassa myydään adventtikalentereita, itsenäisyyspäiväkynttilöitä sekä mahdollisesti kolmantena tuotteena esimerkiksi joulukortteja. Muuta varainhankintaa tehdään harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan.

Aikaisemmat toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2023