Suomen Partiolaisten peruskirjaa ja partiolupausta uusittiin

Partiolaisten jäsenkokouksessa 14.–15.11.2020 hyväksyttiin partion peruskirja ja sen mukana myös partiolupaus. Uudessa partiolupauksessa annetaan tilaa jokaisen omalle katsomukselle. Uusi lupaus:
Lupaan parhaani mukaan
elää maani ja maailman parhaaksi,
kasvaa katsomuksessani
ja toteuttaa ihanteita joka päivä.

Peruskirjan muutoksen tavoitteena on tuoda partion arvoja esiin ja ymmärrettäväksi entistä paremmin. Partiossa annetaan jokaiselle mahdollisuus etsiä ja löytää oma maailmankatsomuksensa - oli se sitten uskonto tai muu katsomus. Partiolupausta muutettiin, jotta jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen. Lupauksessa mainitut ihanteet ovat tavallisia hyvän kaverin elämänohjeita ja niitä noudatamme jasalaisessa toiminnassa. Ihanteiden määrä kasvaa partiolaisen kasvaessa ja aikuiseksi vaeltajaksi tultaessa ne ovat kokonaisuudessaan:

Kunnioittaa toista ihmistä
Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
Kehittää itseään ihmisenä
Etsiä elämän totuutta

Jaakon Samoojien taustayhteisönä toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja lippukuntamme toiminta on jatkossakin osa seurakunnan nuorisotyötä. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta tukee lippukuntaamme katsomuskasvatuksen antamisessa ja mahdollistaa hyvät puitteet partiotoiminnan järjestämiselle. Kaikki ovat tervetulleita mukaan lippukuntamme toimintaan ja otamme huomioon jäsentemme erilaiset maailmankatsomukset kuten ennenkin.

Videon peruskirjasta https://youtu.be/yVO7p569b5s ja lupauksesta https://www.youtube.com/watch?v=UgcdUqZtjvc

Lisätiedot:
lippukunnanjohtaja Sanja Hyönä

Maria Lehtovaara, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan partiotyöntekijä
maria.lehtovaara@evl.fi
040 804 9374