Toimintasuunnitelma 2023

Kokoukset

Johtajisto kokoontuu kerran kuussa (yleensä kuun ensimmäinen torstai). Lisäksi hallitus ja projektistaabit kokoontuvat erikseen tarpeen mukaan.

Varsinainen toiminta

Ryhmät kokoontuvat viikkotoimintaan kevätkaudella 16.1. - 21.5. ja syyskaudella alustavasti 21.8. - 6.12. Kevätkaudella toimivia ryhmiä on kolme sudenpentulaumaa, seikkailijajoukkue, jossa kaksi ryhmää, tarpojaryhmä ja samoajaryhmä. Syyskaudella alkaa uusi aloittavien sudenpentujen ryhmä 2016 syntyneille. Yksi sudenpentulauma siirtyy seikkailijoiksi kevätkauden jälkeen. 

Suomen partiolaisten ohjelmapainotus vuosille 2022-2023

Sanoista tekoihin! on partion ohjelmapainotus vuosille 2022-2023. Sanoista tekoihin! johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030) sekä toimimaan paremman maailman puolesta. Ohjelmapainotus jakautuu kahteen vuoteen siten, että vuonna 2022 Agenda 2030 tavoitteet otetaan haltuun jokaisen ikäkauden partio-ohjelman puitteissa, kun taas vuonna 2023 jokainen lippukunta tekee tekoja paremman maailman puolesta, omissa yhteisöissään ja omien yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Lippukunta huomioi ohjelmapainotuksen toiminnassaan. Lippukunta valmistautuu Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemiseen. Vuonna 2023 kiinnitetään erityistä huomiota kahteen tavoitteeseen: 

Koko lippukunnan tapahtumat

Vuonna 2023 järjestetään kolme lippukuntaleiriä, kevät- 21.-23.4., kesä- 24.-31.7. ja syysleiri 27.-29.10. Syöksynsuussa.

Toukokuussa järjestetään ympäristötalkoot.

Kevätkausi päättyy kauden päätösjuhlaan 22.5. ja syyskausi joulujuhlaan ja soihtukulkueeseen 6.12. Lisäksi laskemme kynttilät sankarihaudoille 24.12.

Ryhmien oma toiminta

Ryhmät retkeilevät kerran per kausi ja osallistuvat oman harkintansa mukaan myös muihin ikäkauden tapahtumiin. Retkiä ja tapahtumia voi harkinnan mukaan olla myös useammin. Tavoite on, että toisen vuoden sudenpennuilla ja sitä vanhemmilla on vähintään yksi yön yli retki per kausi. Ensimmäisen vuoden sudenpennuilla päiväretki tai harkinnan mukaan yli yön retki.

Samoajaryhmä suunnittelee ulkomaanmatkaa Ruotsiin. Lisäksi tarpoja- ja samoajaryhmillä on talvileiri pääsiäisenä talvi-SM-kilpailuiden yhteydessä.

Tiedotus

Lippukunnan tiedotuskanavina toimivat Kuksa-jäsenrekisteristä lähetetyt sähköpostit, kotisivut ja Whatsapp-ryhmät. Lisäksi lippukunnan toiminnasta julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa sekä lippukunnan omassa lehdessä Jasalaisissa jutuissa, joka julkaistaan kahdesti vuodessa. Ensimmäinen lehti jaetaan kevätkauden päätöksessä ja toinen joulujuhlassa.

Lippukunta viestii kestävästi partiossa -tunnuksen tavoitteista ja niiden toteuttamisesta.  

Koulutus

Lippukunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan Johtajatulille sekä SP:n, piirin ja alueen koulutuksiin. Järjestetään lippukunnan oma johtajaseminaari/koulutus.

Ansiomerkit

Jasan helmi -tunnustus jaetaan äänestyksen tuloksen perusteella joulujuhlassa. Lisäksi haetaan harkinnan mukaan Hämeen partiopiirin ja Suomen partiolaisten ansiomerkkejä.

Varainhankinta

Varainhankintaa tehdään järjestämällä äitienpäivä- ja isänpäivälounaat seurakuntatalolla 14.5. ja 12.11. Syyskuussa järjestetään koko perheen ulkoilutapahtuma Syyspatikka Ahoisissa. Joulukampanjassa myydään adventtikalentereita, itsenäisyyspäiväkynttilöitä sekä mahdollisesti kolmantena tuotteena esimerkiksi tulitikkuja. Muuta varainhankintaa tehdään harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan.